Консультационный центр
организатор
ЕЛЕНА ПОЧТАРЁВА
т. 362-32-09
Киев ул.Васильковская 28
ЗЕМЛЕ ПОМОГАТЬ НУЖНО! СИЛЫ ЕЙ ПРИДАЁТ ЛАСКА И БЕРЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ.
Поиск по сайту:
Вверх

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Эм-мульча

эм-мульча

ЕМ-МУЛЬЧА - це доцiльно використана величезна кiлькiсть органiки, яку ми перетворюємо на повноцiнне добриво за допомогою Емочок, цiнний ресурс для вiдновлення родючостi землi. Ось дiючий рецепт як перпетворити 1 лiтр Емочки у 70 літрів ефективноrо поживного розчину!

ПРИГОТУВАННЯ ЕМ-МУЛЬЧІ (ЦІННЕ, ЕФЕКТИВНЕ ДОБРИВО ДЛЯ НАШИХ РОСЛИН) АБО ЯК ВИКОРИСТАТИ ТРАВУ З КОРИСТЮ?

Давайmе рацiонально вuкорuсmовуваmи mе, що нам дaє прuрода у вuглядi mравu, mак званuх, бур'янiв. Все це може переmворumuся в ЕМ-мульчу. l для цьоzо нам поmрiбно вcьoгo 1 лimр Емочок!

Для приготування ЕМ-мульчi потрiбно:

эм-мульча

Кiлькiсть складникiв наведена з розрахунку на ємність 100 л. В разi застосування ємності iншого о6'єму кiлькiсть складникiв змiнюйте пропорційно.

У вiдрi розводимо 5 л вiльної вiд хлору води, 1 л Емочок, 1 л цукровоi меляси або ж старого варення до однорiдноrо розчину. Окремо в ємність укладаємо свіжу траву аж до верху i заливаемо приготованим розчином. Доливасмо водою до самого верху та ретельно перемiшуємо. Накриваємо кришкою меншого дiаметру (плiвкою) i притискаємо чимось важким. Наявнiсть повiтря має бути мiнiмальною. 3ахищаємо вiд променiв сонця. При температyрi повiтря вiд 25 до 40 градусiв ЕМ-мульча rотова через ciм днiв. 3а умови низької температури повiтря ЕМ-мульча готується довше. Кислуватий приємний запах є критерiєм готовностi.

Використання ЕМ-МУЛЬЧІ

Пiсля приготyвання ЕМ-мульчу розкладаємо бiля тих рослин, врожайнiсь i piст яких потрiбно покращити. Розкладаємо її суцiльним шаром навколо рослин, кущiв чи дерев. Слідкуємо за тим, щоб ЕМ-мульча не торкалася ніжних частин молодих рослин. 3аселена ефективними мiкроорганiзмами трава розкладається, видiляючи вуглекислий rаз, i спонукає рослини до ростy й iнтенсивного розвитку. Листя стає здоровим, насиченого зеленого кольору. Рослини помiтно видiляються на фонi iнших рослин. Для того, щоб дiя ЕМ-мульчi була продовжена, важливо накрити ЕМ-мульчу шаром звичайної трави, ciнoм чи соломою, щоб ефективнi мiкроорганiзми довший час виконували свою роботy адже пiд пекучим промiнням сонця багато з них гине.

Використання ЕМ-НАСТОЮ

Рiдина, яка залишається в ємкоcтi пiсля того, як ми розклали траву, є прекрасною пiдживою дя рослин i профiлактикою вiд шкiдникiв i хвороб. Щей ЕМ-насiй використовуємо дя поливу рослин, якi потрiбно пiдживити, розчинивши водою у спiввiдношеннi 1:100 або ж обприскуємо слабким розчином 1:500.

ЯК ПРИГОТУВАТИ НАСТУПНУ ПОРЦІЮ ЕМ_МУЛЬЧІ?

Все повторюємо спочатку. l з 1 л Емочки знову отримуємо 70 лiтрiв ефективноrо вiтамiнного розчину.

Стаття за матеріалами газети "Диво-Земля"

Успiхiв Вам у приготуваннi й використанні ЕМ-мульчi!

Подписка на получение статей